Hybu diddordeb yng ngwaith a bywyd Thomas Price (1787-1848) yw nod Cymdeithas Carnhuanawc. Hefyd ceisia feithrin gwybodaeth o hanes Cymru. Roedd Carnhuanawc sef enw barddol Thomas Price yn ffigwr amlwg ym mywyd diwyllianol Cymru yn hanner cyntaf y bedwaredd ganrif a’r bymtheg.

O’i gartref yn Llanfihangel Cwm-du ym Mrycheiniog ble roedd yn offeiriad y plwyf, ysgrifennai at ddeallusion led led Ewrop a theithiodd yn eang drwy Brydain ac Ewrop yn chwilio am wreiddiau Celtaidd ei bobl. Roedd ganddo ddiddordeb yn lles diwyllianol ac ysbrydol ei gefndryd a’i gyfneitherod Celtaidd, y Llydawyr, a dysgodd Lydaweg. Cydweithiodd gyda Le Gonidec i gyfieithu’r Beibl i’r Lydaweg. Roedd hefyd yn ffrind agos i Villemarque (“Kervarker”) ffigwr llenyddol o bwys yn Llydaw ar y pryd, a chasglwr a golygydd “Barzaz Breiz”. Gwahoddodd ef i amryw o Eisteddfodau tra llwyddiannus yn Y Fenni ynghyd â sawl arweinydd diwylliannol a diplomataidd o bwys o Ewrop a thu hwnt.

Mae’n wir dweud y rhoddodd Carnhuanawc yn nôl i’r Gymry yr ymdeimlad o’u lle mewn hanes, ac yn y byd. Parha ei fywyd i ysbrydoli pobl Cymru i ymladd am ymwybyddiaeth ehangach o’u hunaniaeth ac am barch teilwng i’w hiaith a’u diwylliant.

Cymdeithas Carnhuanawc - Ysgol Fore 2019


Llyfrgell Ganolog,

Yr Aes, Caerdydd.

Lefel 5, Lolfa Greadigol


9.30 a.m., Dydd Sadwrn, Mawrth 16ed, 2019


Tâl Cofrestru: £5.00


Rhaglen:


9.30  - 10.00 a.m.  Cofrestru: £5.00

 

10.05 a.m.         Gair o groeso gan y Cadeirydd    (Keith Bush)


10.10 a.m.      ‘Sain Ffagan  -  Drych, nid darlun llonydd’

- Dr Beth Thomas.


11.00 a.m.      ‘Beth sy’n bosibl? Beth sy’n gall?

                            Beth nesa’ wrth ddeddfu am y Gymraeg?’

   - Emyr Lewis


11.50 a.m.       Egwyl


12.20 p.m.      ‘Taith Carnhuanawc i Lydaw’

                            - Yr Athro Emeritws Prys Morgan


1.10 p.m.         Cyhoeddiadau a Diolchiadau


1.20 p.m.          Cloi


ENGLISH

FRANCAIS

BREZHONEG

CALENDR

Thomas Price

Caredigion

Lluniau

Darlith Carnhuanawc 2018