Yr Ysgol Fore, Chwefror 29ain, 2020

Lleoliad: Lefel 4, Y Llyfrgell Ganolog

Siaradwyr:

William Gibbs – ‘Thomas Price fel arlunydd’

Aled Eurig – ‘Heddychwyr Y Rhyfel Mawr’

Dr. Gwynedd Parry – ‘Y Gyfraith yn ein Llên’

Cofrestru am 9.30 – Tâl Cofrestru - £5.00


Pererindod i Gwm-du, Mawrth 28ain, 2020


Gwibdaith y Pasg

Ebrill 23-27ain, 2020 i Glasgow


Ymweliad, Mai 23ain, 2020

Ymweld â Henffordd.  


Helfa Drysor Tafwyl 2020

Canol y Ddinas


Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion -  Tregaron 2020

Darlith Carnhuanawch dydd Mercher Awst 5ed

Darlithydd: Keith Bush – ‘Lewis Morris yn achos mawr Ysgair-y-mwyn’

Trefnir taith i Ystrad Fflur gyda’r nos a phryd o fwyd.


Cinio Carnhuanawc, Nos Lun, Tachwedd 2il, 2020Hafan