Rhai o Ddigwyddiadau 2020

 

Pererindod i Gwm-du, dydd Sadwrn, Mawrth 28ain, 2020

Cyfarfod wrth yr Eglwys am 11.30 a.m.;

Cinio yn y Farmers Arms am 12.30 [Rhowch wybod, mor fuan â phosib i Carole Willis os ydych am ymuno â ni am ginio]

Ymweld a Tretŵr

 

Ymweliad â Henffordd, Mai 23in, 2020

Cyfarfod ger Gorsaf Drên Henffordd am 11.00.  

 

Helfa Drysor Tafwyl – nos Fercher, Mehefin 17eg, 2020

Canol y Ddinas

Cyfarfod yn The Yard neu’r Old Arcade.  Cychwyn am 6.30 p.m.

 

Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion—Tregaron 2020

Darlith Carnhuanawc dydd Mercher, Awst 5ed.

Pabell y Cymdeithasau 1 neu 2    

Darlithydd: Keith Bush

Testun:  Lewis Morris ac achos mawr

  Esgair-y– mwyn

Trefnir taith i Ystrad Fflur gyda’r nos a phryd o fwyd wedyn.

 

Cinio Carnhuanawc, Tachwedd 2il, 2020

Manylion i ddilyn.

 Ysgrifennydd: Carole Willis, cymcarnhuanawc@gmail.com
Hafan