Hybu diddordeb yng ngwaith a bywyd Thomas Price (1787-1848) yw nod Cymdeithas Carnhuanawc. Hefyd ceisia feithrin gwybodaeth o hanes Cymru. Roedd Carnhuanawc sef enw barddol Thomas Price yn ffigwr amlwg ym mywyd diwyllianol Cymru yn hanner cyntaf y bedwaredd ganrif a’r bymtheg.

O’i gartref yn Llanfihangel Cwm-du ym Mrycheiniog ble roedd yn offeiriad y plwyf, ysgrifennai at ddeallusion led led Ewrop a theithiodd yn eang drwy Brydain ac Ewrop yn chwilio am wreiddiau Celtaidd ei bobl. Roedd ganddo ddiddordeb yn lles diwyllianol ac ysbrydol ei gefndryd a’i gyfneitherod Celtaidd, y Llydawyr, a dysgodd Lydaweg. Cydweithiodd gyda Le Gonidec i gyfieithu’r Beibl i’r Lydaweg. Roedd hefyd yn ffrind agos i Villemarque (“Kervarker”) ffigwr llenyddol o bwys yn Llydaw ar y pryd, a chasglwr a golygydd “Barzaz Breiz”. Gwahoddodd ef i amryw o Eisteddfodau tra llwyddiannus yn Y Fenni ynghyd â sawl arweinydd diwylliannol a diplomataidd o bwys o Ewrop a thu hwnt.

Mae’n wir dweud y rhoddodd Carnhuanawc yn nôl i’r Gymry yr ymdeimlad o’u lle mewn hanes, ac yn y byd. Parha ei fywyd i ysbrydoli pobl Cymru i ymladd am ymwybyddiaeth ehangach o’u hunaniaeth ac am barch teilwng i’w hiaith a’u diwylliant.

ENGLISH

FRANCAIS

BREZHONEG

CALENDR

Thomas Price

Caredigion

Lluniau

Darlith Carnhuanawc 2018

Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy, Llanrwst, 2019

Dewch i glywed Darlith Carnhuanawc am 12.30 ar ddydd Mercher, 7 Awst ym Mhabell y Cymdeithasau 2. Traddodir y ddarlith gan Keith Bush ar y pwnc ‘Saith Oes Thomas Artemus Jones’.

 

Ar nos Fercher, 7 Awst, trefnir ymweliad ag eglwys hynaf Cymru, Eglwys Llanrhychwyn dan arweiniad Keith Bush. Pawb i gwrdd am 6 o’r gloch ym maes parcio tafarn ‘The Old Ship’ yn Nhrefriw.

 

Yn dilyn ein hymweliad â’r eglwys bydd croeso mawr i chi ymuno â ni am 8 o’r gloch i gael pryd o fwyd yn y dafarn, ‘The Old Ship’.


Rhowch wybod os ydych chi am ddod am fwyd fel y gallwn archebu lle i chi.

[e-bostiwch cymcarnhuanawc@gmail.com]

 

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn Llanrwst.